Användarvillkor

VILLKOR FÖR DUMON-GRUPPEN

 1. Identifiering av innehavaren och allmän information

Dessa villkor reglerar åtkomst och förvärv av produkter på webbplatsen www.grupodumon.com (hädanefter "Webbplatsen") som ägs av GRUPO DUMON, SL (hädanefter "GRUPO DUMON"), detta är den enhet som marknadsför produkterna visas där och ansvarig för det avtalsförhållande som upprätthålls med användaren (hädanefter "Användaren") för förvärvet av produkterna på webbplatsen.


Entitet: GRUPO DUMON, SL

Registrerat kontor: C. del Mediterraneo, 5, bajo, 18190 Cenes de la Vega, Granada, Spanien.

NIF:  75169111M

E-post: info@grupodumon.com

Trots det föregående, beroende på den produkt som Användaren har köpt, kan den vara föremål för särskilda villkor, beroende på produktens egenskaper. Dessa särskilda villkor finns i dessa villkor.


 1. objekt

Detta dokument fastställer villkoren (hädanefter "Villkoren") som kommer att reglera surfning på webbplatsen och förvärvet av produkterna som erbjuds av GRUPO DUMON till Användare.


Produkter från något av de företag som ingår i gruppen som GRUPO DUMON tillhör kan erbjudas på webbplatsen, där varje enhet är ensam ansvarig för aspekter som rör sina egna produkter och i synnerhet för det befintliga avtalsförhållandet med användaren , som inte svarar GRUPO DUMON eller dess moderbolag, av dem alla gemensamt eller dotterbolag.


Alla frågor som inte uttryckligen anges i dessa villkor ska anses vara reserverade för GRUPO DUMON, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i gällande regler.


Markeringen av motsvarande ruta på godkännandet av dessa villkor, liksom det faktum att följa alla steg i det elektroniskt, förutsätter att användaren uttryckligen accepterar detsamma, med samma giltighet som deras handskrivna signatur. På detta sätt erkänner Användaren att vara en person med tillräcklig kapacitet för att förvärva de skyldigheter som härrör från deras handlingar via Webbplatsen, som tidigare har läst och förstår dess innehåll.


I vilket fall som helst, för att ingå avtal med GRUPO DUMON, måste användaren vara myndig (≥ arton (18) år) och ha den nödvändiga rättskapaciteten för att underteckna kontrakt.


 1. Webbplatsåtkomst

Tillgång till webbplatsen är helt gratis, vilket kräver att användaren endast har nödvändiga uppgifter för att hantera sina köp. Tillgång till webbplatsen för minderåriga är förbjuden. I händelse av tillgång till webbplatsen av en minderårig kommer det dock att antas att nämnda åtkomst har gjorts med föregående och uttryckligt tillstånd från deras föräldrar, vårdnadshavare eller juridiska ombud, utan att det påverkar det faktum att GRUPO DUMON förbehåller sig rätten att utföra så många kontroller som du anser lämpligt.


Åtkomst och navigering på webbplatsen kräver ingen registrering, men för att göra något köp eller för att få reklam, information och periodiska erbjudanden om reklamkampanjer och våra produkter kommer det att vara nödvändigt att fylla i de webbformulär som är aktiverade för detta ändamål.


Uppgifterna som tillhandahålls av Användarna måste vara sanna. I händelse av att nämnda information är ofullständig, felaktig eller falsk, åtar sig Användare att hålla GRUPO DUMON oskadlig mot eventuella skador och anspråk från tredje part som kan uppstå som ett resultat av felaktigheten eller falskheten i de tillhandahållna uppgifterna. Under inga omständigheter kommer GRUPO DUMON att vara ansvarigt för sanningshalten i uppgifterna som tillhandahålls av användarna, så var och en av dem kommer att vara ensam ansvarig för de möjliga konsekvenserna, felen och misslyckandena som kan uppstå på grund av bristande kvalitet på uppgifterna.


 1. Elektroniskt avtal

I enlighet med bestämmelserna i tillämpliga bestämmelser kommer avtal som ingås elektroniskt att ge alla effekter som föreskrivs av rättssystemet när samtycke och övriga krav som krävs för deras giltighet överensstämmer.


I vilket fall som helst kommer den elektroniska supporten i vilken avtalet som ingåtts elektroniskt registreras att vara tillåtet som bevismaterial i händelse av tvist mellan parterna.


För dessa ändamål kommer det att förstås att övervakningen av alla faser av köpprocessen och, i förekommande fall, betalningen av motsvarande ekonomiska belopp, nödvändigtvis innebär tillhandahållande av det samtycke som krävs för kontraktering.


På samma sätt görs all information relaterad till den tillgänglig för Användarna innan kontraktsförfarandet påbörjas.


4.1. Tidigare information.

Dessa villkor är fritt tillgängliga för alla användare av webbplatsen från följande länk [https://www.grupodumon.com/terms.html].


Tillgång till avtalsprocessen är helt gratis, utan att det tillkommer någon extra kostnad, förutom att Användaren har en Internetanslutning.


Alla produkter som marknadsförs är perfekt beskrivna i deras motsvarande produktblad som görs tillgängliga för användarna, utan att förstå de problem som inte uttryckligen har angivits där att inkluderas.


Kontraktet mellan GRUPO DUMON och användaren anses vara fulländat från det ögonblick då användaren slutför kontraktsförfarandet genom att trycka på knappen "Köp" eller liknande, det är underförstått att övervakningen av alla faser av det elektroniska kontraktsförfarandet och inkluderingen av alla begärda uppgifter antar, tillsammans med markeringen av motsvarande ruta i förhållande till godkännandet av dessa villkor, en direkt manifestation av användarens vilja att acceptera dem.


GRUPO DUMON, som leverantör av en informationssamhällets tjänst, kommer att arkivera det elektroniska dokumentet i vilket detta avtal är formaliserat. Nämnda elektroniska dokument kommer att vara tillgängligt för användaren, att kunna ladda ner och skriva ut det och där dessa villkor kommer att inkluderas. GRUPO DUMON kommer att skicka ett e-postmeddelande till Användaren där det bekräftar att köpet har slutförts, tillsammans med motsvarande faktura.


GRUPO DUMON kommer att införa adekvata och tillräckliga tekniska medel för att identifiera och korrigera tekniska fel i hanteringen av information så snart det är ett resultat av dess ansvar.


Det språk på vilket avtalsförfarandet kommer att behandlas och på vilket avtalet formaliseras kommer, om inget annat anges, spanska.


4.2. Köpprocedur.

Kontraktsförfarandet för de erbjudna produkterna utförs elektroniskt via Webbplatsen. Varje person med tillgång till Internet kan göra ett köp, med alla produkter som erbjuds via webbplatsen är offentligt tillgängliga, utan några restriktioner för deras visning.


Det fullständiga förfarandet som måste följas av alla användare som vill skaffa någon av produkterna som erbjuds via webbplatsen, kommer att bestå av det effektiva utförandet av följande steg:


När användaren har kommit in på webbplatsen måste de välja de produkter som intresserar dem, eftersom det är mycket viktigt att de granskar sina beskrivningar, såväl som deras egenskaper, villkor, leveranstider och slutpriser som anges i det beskrivande bladet för varje produkt, och specificera enheterna du vill ha från var och en av dem. På detta sätt kommer de produkter du har valt att läggas till i din "varukorg" på webbplatsen, vilket gör att användaren kan fortsätta med sitt köp och lämna alla utvalda produkter inkluderade i nämnda "varukorg". Användaren kommer när som helst att kunna komma åt sin "vagn" i det övre högra hörnet på sidan.

Omedelbart därefter och när alla produkter som de önskar skaffa har valts ut, måste Användaren initiera den elektroniska köpprocessen, för vilken de endast behöver klicka på knappen "Köp".

För att fortsätta med köpet är det nödvändigt att ha alla Användarens data. På samma sätt måste Användaren fylla i uppgifterna relaterade till kontrollen av fakturering och leverans av produkterna. För detta ändamål kommer användaren att gå till en skärm där en rad personliga uppgifter och bankuppgifter kommer att krävas, samt urvalet från en rad alternativ som erbjuds av GRUPO DUMON, vars slutförande är nödvändigt för att slutföra köpet av produkterna till via webbplatsen.

När det gäller fliken "Betalningsmetod" måste användaren endast ange önskad betalningsmetod bland de som erbjuds av GRUPO DUMON på webbplatsen, vilka är följande: betal-/kreditkort (VISA, Mastercard eller American Express), via Paypal, Skrill eller liknande. GRUPO DUMON kommer inte vid något tillfälle att ha tillgång till dina bankuppgifter, eftersom dessa hanteras direkt av motsvarande bankenheter. Användaren informeras om att betalning genom någon av dessa metoder kan vara föremål för särskilda villkor från dessa leverantörer. GRUPO DUMON rekommenderar användaren att läsa, känna till och acceptera de särskilda villkoren för leverantören som är oberoende av dessa villkor.

Efter att betalningen är gjord kommer Användaren att få ett e-postmeddelande som bekräftar beställningen, vilket kommer att innehålla en sammanfattning av de köpta artiklarna, den begärda leveransmetoden och destinationsadressen.

Om det vid betalningstillfället inträffar en incident som förhindrar betalning kommer Användaren att få ett automatiskt betalningsfelmeddelande och deras beställning kommer inte att behandlas förrän betalningsprocessen har slutförts.

4.3. Produktfunktioner.

Olika typer av produkter erbjuds på webbplatsen. DUMON GROUP säljer konserver och nötsmör. Uppgifterna som ingår på webbplatsen i varje beskrivning av produkterna och tjänsterna, i deras fotografier, grafiska eller ikonografiska representationer eller videor, såväl som handelsnamn, varumärken eller särskiljande tecken av något slag, har endast en informativ funktion. Därför frånsäger sig GRUPO DUMON allt ansvar för uppkomsten av fel i nämnda information, även om det förbinder sig att vidta alla åtgärder som står i dess makt för att rätta till ovannämnda fel eller utelämnanden så snart som möjligt efter att ha blivit informerad om dem.


Det aktuella priset på produkterna kommer att vara det som alltid anges på webbplatsen tillsammans med dess beskrivning, och är offentligt tillgängligt för att se den.


Alla priser visas i euro, om inte annat uttryckligen anges.


Alla priser som visas är slutpriser, uttryckligen inklusive mervärdesskatt (moms) och alla andra tillämpliga utgifter. Trots det föregående kommer det slutliga priset att inkludera alla de höjningar eller rabatter som är tillämpliga, utgifter som överförs på Användaren och extra utgifter för tillbehörstjänster, betalningsmedel etc. I vilket fall som helst kommer alla dessa belopp att visas för Användaren i en nedbruten form under avtalsprocessen.


Motsvarande moms kommer att tillämpas på produkterna som marknadsförs på webbplatsen i varje enskilt fall:

Moms på 21 PROCENT (XNUMX%) kommer att tillämpas som en allmän skattesats.

En moms på TIO PROCENT (10%) kommer att tillämpas på dem, enligt artikel 91 i lag 37/1992, av den 28 december, om mervärdesskatt.

Trots det föregående kommer moms att dras av för alla de förvärv som görs av Användare på Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla, utan att det påverkar eventuella skatter som kan vara tillämpliga i nämnda territorier.


5.2. Rabattkoder.

GRUPO DUMON kan med jämna mellanrum erbjuda rabattkoder till sina användare. Nämnda rabatter får endast tillämpas i enlighet med instruktionerna specificerade av GRUPO DUMON med avseende på varje kod, och i alla fall får Användare endast använda en enda kod per beställning.


Användningen av rabattkoder kommer inte att vara kompatibel med vissa kampanjaktiviteter och samlingar.


5.3. Betalningar.

När användaren har avtalat någon av produkterna som motsvarar webbplatsen och betalat betalningen genom någon av de metoder som gjorts tillgängliga för användarna av GRUPO DUMON, kommer den senare att skicka användaren ett e-postmeddelande där all information om de köpta produkterna, deras pris, tillämpliga skatter och annan information som krävs enligt lag.


I vilket fall som helst kommer betalningen av ekonomiska belopp via Internet att göras via plattformen som tillhandahålls av en extern finansiell enhet, som i alla fall kommer att finnas på en webbplats under ett säkert SSL-protokoll. För din identifiering, vänligen bekräfta att webbadressen till sidan där du ska göra betalningen börjar med https://.


Avtalet träder i kraft först när GRUPO DUMON erhåller en bekräftelse på betalningen från banken som äger säker betalning. Om transaktionen av någon anledning nekas av nämnda enhet, eller om hela beloppet som motsvarar beloppet för produkterna inte tillhandahålls (inklusive tilläggsavgifter för förvaltningsavgifter och banköverföringsavgifter), kommer avtalet att avbrytas, vilket informerar användaren om att transaktionen har inte avslutats.


När full betalning har mottagits kommer GRUPO DUMON automatiskt att skicka fakturan som motsvarar avtalet till användarens e-post. Genom att acceptera dessa villkor samtycker Användaren uttryckligen till att ta emot fakturan elektroniskt. Om Användaren vill ha fakturan på papper kan denne kontakta GRUPO DUMON med angivande av postadress som fakturan ska skickas till.


På samma sätt, i enlighet med gällande lagstiftning, får GRUPO DUMON inte senare ändra faktureringen av gjorda försäljningar. Av denna anledning kommer fakturan att utfärdas i namnet på den fysiska person som kontrakterar Tjänsterna, så Användaren måste se till att beställningen görs under rätt namn, och dubbletter av fakturor kan inte utfärdas för att skickas till tredje part, inte heller kan de utfärdas efter deadline.garanti.


5.3. Betalningsmetoder.

För att göra ett enstaka köp accepterar vi följande kredit- och betalkort: Visa, MasterCard, American Express. För engångsköp stöder vi även användning av PayPal eller betalning via Skrill.


 1. Leveransvillkor för köpta produkter

6.1. Hemleverans.

Hemleveransen av de köpta produkterna kommer som standard att göras till den fysiska adress som anges av Användaren.


Hemleverans kan medföra en extra kostnad för fraktkostnader som kommer att beräknas utifrån de inköpta produkterna och som i alla fall kommer att visas för Användaren under kontraktsförfarandet. Produkterna kommer att levereras till den adress som användaren anger;


Spanien, Andorra.


Standard fraktpris: 5 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 1-5 arbetsdagar från leveransdatum.

Spanien (Kanarieöarna).


Standard fraktpris: 7 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 5-7 arbetsdagar från leveransdatum.

* Mottaglig för att ändras.


Portugal.


Standard fraktpris: 5 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 5-7 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning är inte tillgänglig i realtid för dessa områden.

Italien.


Standard fraktpris: 5 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 4-12 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning är inte tillgänglig i realtid för dessa områden.

Premiumfraktpris: 8.95 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 1-2 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning tillhandahålls av det internationella fraktbolaget DHL.

Tyskland, Nederländerna, Belgien, Grekland, Frankrike.


Standard fraktpris: 5 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 4-12 arbetsdagar från leveransdatum.

Premiumfraktpris: 8.95 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 1-2 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning tillhandahålls av det internationella fraktbolaget DHL.

Schweiz.


Standard fraktpris: 14.49 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 2-3 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning tillhandahålls av det internationella fraktbolaget DHL.

Cypern, Estland, Litauen, Malta, Lettland,.


Standard fraktpris: 7 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 4-12 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning är inte tillgänglig i realtid för dessa områden.

Premiumfraktpris: 8.95 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 3-4 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning tillhandahålls av det internationella fraktbolaget DHL.

Österrike, Finland, Danmark, Tjeckien, Irland, Luxemburg, Polen, Ungern, Rumänien, Sverige, Slovakien, Slovenien.


Standard fraktpris: 7 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 4-12 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning är inte tillgänglig i realtid för dessa områden.

Premiumfraktpris: 8.95 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 1-2 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning tillhandahålls av det internationella fraktbolaget DHL.

Kroatien, Vatikanstaten, Monaco, Marocko, Liechtenstein, San Marino.


Premiumfraktpris: 8.95 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 3-4 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning tillhandahålls av det internationella fraktbolaget DHL.

Bulgarien.


Standard fraktpris: 7 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 4-12 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning är inte tillgänglig i realtid för dessa områden.

Premiumfraktpris: 9.95 €.


Din beställning kommer att förberedas och skickas inom 24/72 timmar.

Leveranstiden kommer att vara 1-2 arbetsdagar från leveransdatum.

Orderspårning tillhandahålls av det internationella fraktbolaget DHL.

* Deadlines alltid med förbehåll för korrekt och normal drift och logistisk utveckling av förberedelse- och leveransprocessen och mängden beställningar som finns vid varje given tidpunkt.


* Deadlines alltid med förbehåll för korrekt och normal drift och logistisk utveckling av förberedelse- och leveransprocessen och mängden beställningar som finns vid varje given tidpunkt.


*** Fraktpriser kan ändras för kampanjer. Kolla vår FAQ/kampanjsektion för att se vilka priser som gäller för varje erbjudande.


Trots det föregående kan GRUPO DUMON inte kontrollera försändelserna när de väl har levererats till motsvarande posttjänst, så det kommer inte att ansvara för eventuella leveransförseningar när beställningen hade levererats till den förra i tid.


DUMON GROUP informerar om att produkterna kan tas emot av Användaren i olika försändelser.


 1. Garantier och returer

Alla produkter som erbjuds är originalprodukter, med tillverkargaranti och utan några defekter, med deras lagligt erkända garantiperioder.


För att hävda och genomdriva garantin kan konsumenten kontakta både säljaren och tillverkaren av produkten inom en generell period av en (1) månad från köpet. Om defekten uppstår efter sex (6) månader från leveransen av produkten efter köpet, måste Användaren visa för tillverkaren eller säljaren att felet, defekten eller bristen på överensstämmelse redan fanns när produkten levererades.


Om produkten inte överensstämmer med avtalet kan Användaren välja mellan att kräva retur eller utbyte av produkten, såvida inte något av dessa två alternativ är objektivt omöjligt eller oproportionerligt. Från det ögonblick som Användaren informerar GRUPO DUMON om det valda alternativet måste båda parter följa det. 7.1. Lämna tillbaka

Användaren som vill returnera produkten efter att ha hittat en marknadsförd produkt som visar vissa skador måste följa följande steg:


Användaren måste informera GRUPO DUMON via KONTAKTformuläret om sin önskan att returnera produkten via någon av kundtjänstkanalerna, fylla i returformuläret som kommer att tillhandahållas.

När returförfrågan har mottagits kommer GRUPO DUMON att skicka ett e-postmeddelande till Användaren så snart som möjligt som bekräftar att deras begäran har tagits emot, och informerar om huruvida returen av produkten är lämplig eller inte i enlighet med bestämmelserna i tillämpliga regler alltid. Om tillämpligt kommer GRUPO DUMON att ange för användaren metoden för att samla in eller skicka produkten till dess kontor/lager.

Varje produkt som ska returneras måste ha använts korrekt och i enlighet med bruksanvisningen som tillhandahålls av GRUPO DUMON på dess webbplats eller i något annat informationselement som tillhandahålls Användaren. Felaktig hantering eller i strid med dessa instruktioner kan leda till att returen nekas.


Dessutom måste användaren behålla etiketter, förpackningar och, i förekommande fall, dokumentation och originalelement som ingår i eller medföljer produkten, så att GRUPO DUMON kan fastställa att det är originalprodukten som köpts av användaren och bedöma om den har använts korrekt. och i enlighet med bruksanvisningen från GRUPO DUMON. Om Användaren inte fortsätter på detta sätt förbehåller sig GRUPO DUMON rätten att neka returen.


När produkten har mottagits och produktens skick eller de defekter som användaren påstått har verifierats, kommer GRUPO DUMON att återbetala de belopp som motsvarar den returnerade produkten eller, i fallet med en retur på grund av produktdefekter, ge Användarens möjlighet att ersätta produkten mot en annan med identiska egenskaper, såvida inte detta alternativ är objektivt omöjligt eller oproportionerligt för GRUPO DUMON.


I det fall att det av lagerskäl inte är möjligt att fortsätta med leverans av en annan produkt med identiska egenskaper, kan Användaren välja mellan att säga upp avtalet, returnera inbetalda belopp eller begära leverans av en annan modell som Användaren frivilligt väljer.


Leveransen av produkten med identiska egenskaper eller den nya modellen som Användaren väljer, beroende på vad som är lämpligt, kommer att ske inom de följande sju till fjorton (7-14) dagar från det datum då GRUPO DUMON bekräftade för Användaren att bytet av defekt produkt eller försändelsen av den nya modellen.


Ersättningen, skickandet av en ny modell eller uppsägning av kontraktet innebär inte extra kostnader för användaren.


Om Användaren säger upp avtalet kommer GRUPO DUMON att återbetala hela det belopp som betalats till Användaren för köp av den defekta produkten (inklusive fraktkostnader).


GRUPO DUMON informerar Användare om att villkoren för återbetalning av de inbetalda beloppen kommer att bero på den betalningsmetod som Användaren använder vid köp av produkten:


Om Användaren har gjort betalningen med kredit-/betalkort kommer GRUPO DUMON att återbetala det inbetalda beloppet när produkten har mottagits på kortast möjliga tid och alltid inom en period av femton (15) kalenderdagar från det att Användaren beslutade att lösa kontrakt.

Om Användaren har gjort betalningen via PayPal kommer GRUPO DUMON att återbetala det inbetalda beloppet inom en period av femton (15) dagar från det att Användaren beslutade att säga upp avtalet.


 1. Rätt till oliktänkande

Användaren har rätt att avbryta beställningen som görs på distans utan att ange anledning, under en period av fjorton (14) kalenderdagar från mottagandet av produkten. Användaren måste skicka hela beställningen, allt, utan någon påföljd och utan att behöva ange skälen.


Ångerrätten kommer inte att gälla för produkter tillverkade enligt användarens specifikationer eller tydligt personliga, i enlighet med antagandet som fastställts i artikel 103.c) i kungligt lagdekret 1/2007, av den 16 november, genom vilket godkänner den konsoliderade texten till den allmänna lagen för försvar av konsumenter och användare och andra kompletterande lagar. Så det kommer inte att vara möjligt att utöva ångerrätten när Ersättningsglasögonen utgörs av en vara tillverkad enligt Användarens specifikationer.


För att formalisera returen måste du kontakta GRUPO DUMON via KONTAKTformuläret. När nämnda meddelande har mottagits kommer GRUPO DUMON att ange metoden för att skicka beställningen till dess kontor eller lager.


Användaren måste skicka produkten till följande GRUPO DUMON-kontor/lager: C. del Mediterraneo, 5, bajo, 18190 Cenes de la Vega, Granada, Spanien.


GRUPO DUMON ansvarar inte för att budfirman som Användaren anlitar för att returnera beställningen. I detta avseende rekommenderar GRUPO DUMON att Användaren kräver att budfirman tillhandahåller bevis på leverans när kuriren har deponerat produkten på GRUPO DUMONs kontor, så att Användaren är medveten om att produkten har levererats korrekt till GRUPO DUMON. GRUPO DUMON ansvarar inte för adressen dit konsumenten och Användaren skickar beställningen för dess retur om den skiljer sig från de angivna. GRUPO DUMON kan begära att konsumenten och användaren skickar nämnda leveransbevis i syfte att verifiera det.


Kostnaderna för att returnera beställningen (såsom fraktkostnader via budfirmor) kommer att bäras direkt av konsumenten och Användaren.


Produkten måste vara i perfekt skick, oförseglad och med alla dess etiketter, förpackningar och -om tillämpligt-, dokumentation och originaltillbehör som medföljde så att GRUPO DUMON kan fastställa att det är originalprodukten som köpts av Användaren och bedöma om den har använts korrekt och i enlighet med bruksanvisningen från GRUPO DUMON. Om konsumenten och Användaren inte går tillväga på detta sätt eller om produkten har lidit någon skada, accepterar konsumenten och Användaren att produkten kan komma att drabbas av en värdeminskning eller att GRUPO DUMON kan avvisa konsumentens utövande av ångerrätten. och Användare. Felaktig hantering av produkten kan leda till att returen nekas.


När GRUPO DUMON har verifierat att beställningen är i optimala förhållanden, kommer GRUPO DUMON att fortsätta att returnera alla belopp som betalats av konsumenten och användaren.


GRUPO DUMON informerar konsumenter och användare att villkoren för återbetalning av de inbetalda beloppen kommer att bero på den betalningsmetod som används av konsumenten och användaren vid köp av produkten:


Användaren har gjort betalningen med kredit-/betalkort, GRUPO DUMON kommer att återbetala det inbetalda beloppet inom en period av fjorton (14) kalenderdagar från det att konsumenten och Användaren beslutat att säga upp avtalet.

Om konsumenten och Användaren har gjort betalningen via PAYPAL kommer GRUPO DUMON att återbetala det inbetalda beloppet inom en period av tjugofyra (24) - fyrtioåtta (48) arbetstimmar från det att konsumenten och Användaren beslutade att säga upp avtalet.

Under alla omständigheter kommer GRUPO DUMON att återbetala de inbetalda beloppen så snart som möjligt och i alla fall inom fjorton (14) kalenderdagar efter det datum då konsumenten och Användaren har informerat om sitt beslut att frånträda avtalet.


 1. Produktutbytespolicy

GRUPO DUMON medger inte utbyte mellan en produkt köpt av konsumenten och Användaren mot en annan produkt som erbjuds på Webbplatsen.


I händelse av att Användaren vill göra en ändring av en produkt måste denne utöva sin ångerrätt på den i enlighet med bestämmelserna i paragraf 9 och därefter köpa den nya produkten de vill ha.


 1. kund

GRUPO DUMON, som ansvarig för webbplatsen och ansvarig för marknadsföringen och försäljningen av de produkter som erbjuds på den, gör en kundtjänst tillgänglig för användarna, där vederbörlig uppmärksamhet kommer att ges till alla frågor, klagomål, anspråk och förslag som tas upp i samband med köp av produkter via webbplatsen.


Specifikt är de kontaktkanaler som görs tillgängliga för användare följande:


Webbplats www.grupodumon.com. Tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet, sju (7) dagar i veckan.

E-post: info@grupodumon.com. Tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet, sju (7) dagar i veckan.

När vi väl fått meddelandet från klienten kommer vi att försöka svara på de anspråk eller förfrågningar som inkommit på kortast möjliga tid, vilket inte i något fall kommer att överstiga en (1) månad från det att Användaren lämnade in kravet eller förfrågan.


Det finns ansökningsformulär tillgängliga för användaren.


 1. Regler för användning av webbplatsen

Det är inte tillåtet och därför kommer dess konsekvenser att vara användarens ensamma ansvar, åtkomst eller användning av webbplatsen för olagliga eller obehöriga ändamål, med eller utan ekonomiskt syfte. I synnerhet, och utan att följande lista är absolut, är det förbjudet:


Använd webbplatsen på något sätt som kan orsaka skada, avbrott, ineffektivitet eller defekter i dess drift eller i en tredje parts dator.

Använd webbplatsen för överföring, installation eller publicering av virus, skadlig kod eller andra skadliga program eller filer.

Använd webbplatsen för att samla in personuppgifter från andra användare.

Användning av webbplatsen olagligt, mot god tro, moral och allmän ordning.

Registrera dig via webbplatsen med en falsk identitet, utger sig för att vara tredje part eller använder en profil eller utför någon annan åtgärd som kan förvirra andra användare om identiteten för ett meddelandes ursprung.

Åtkomst utan tillstånd till någon del av webbplatsen, till andra system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen, till någon server från leverantören, eller till tjänsterna som erbjuds via webbplatsen, genom hackning eller förfalskning, utvinning av lösenord eller någon annan olaglig medium.

Bryta, eller försöka bryta, säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna för webbplatsen eller något nätverk som är anslutet till den, eller säkerhets- eller skyddsåtgärderna som är inneboende i innehållet som erbjuds på webbplatsen.

Utför alla åtgärder som orsakar en oproportionerlig eller onödig mättnad i webbplatsens infrastruktur eller i leverantörens system eller nätverk, såväl som i de system och nätverk som är anslutna till webbplatsen.

Förhindra den normala utvecklingen av ett evenemang, tävling, marknadsföring eller någon annan aktivitet som är tillgänglig via webbplatsen eller någon av dess funktioner, antingen genom att ändra eller försöka ändra, olagligt eller på något annat sätt, åtkomsten, deltagandet eller driften av dessa, eller att förfalska resultaten därav och/eller använda bedrägliga deltagandemetoder, genom någon procedur och/eller genom någon praxis som bryter mot eller bryter mot dessa användarvillkor på något sätt.

Kommunicera via Webbplatsen eller någon av de kanaler som den aktiverar, Innehåll som bryter mot kommunikationshemligheten eller innebär intrång i immateriella och industriella äganderätter eller reglerna för skydd av personuppgifter.

Kommunicera via webbplatsen eller någon av de kanaler som den har aktiverat, innehåll som innehåller "spam" och/eller länkar till webbplatser som inte är relaterade till motsvarande utrymme.

Användningen av webbplatsen kan orsaka skada, avbrott, ineffektivitet eller defekter i dess funktionalitet eller i tredje parts enheter.

Användningen av webbplatsen eller någon av de kanaler som den aktiverar för att överföra, installera, publicera virus, skadlig kod eller andra skadliga program eller filer.

Underlåtenhet att följa någon av ovanstående skyldigheter av användaren kan medföra att leverantören vidtar lämpliga åtgärder som skyddas av lag och vid utövandet av sina rättigheter eller skyldigheter, och kan leda till eliminering eller blockering av den kränkande användarens konto, utan möjlighet till någon ersättning för de skador som orsakats den kränkande användaren.


 1. Industriella immateriella rättigheter

Leverantören är ägaren eller, i förekommande fall, har motsvarande licenser för utnyttjanderättigheterna för immateriella och industriella rättigheter på webbplatsen, såväl som allt innehåll som erbjuds på den, inklusive själva plattformen, texter, fotografier eller illustrationer. , logotyper. , varumärken, grafik, design, gränssnitt eller annan information eller innehåll, och de tjänster som är tillgängliga genom det.


I inget fall kommer det att förstås att användarens åtkomst, navigering och användning av webbplatsen eller användning, förvärv och/eller kontraktering av produkter eller tjänster som erbjuds genom den innebär ett avstående, överföring, licens eller fullständig eller partiell överföring av sådana leverantörens rättigheter. Användaren har rätt att använda innehållet och/eller tjänsterna på webbplatsen inom en strikt inhemsk sfär och endast i syfte att dra nytta av tjänstens fördelar i enlighet med dessa användarvillkor.


Hänvisningar till varumärken eller registrerade handelsnamn, eller andra särskiljande tecken, oavsett om de ägs av leverantören eller tredjepartsföretag, förbjuder implicit användning av dem utan samtycke från leverantören eller deras legitima ägare. Vid inget tillfälle, såvida inte annat uttryckligen anges, ger åtkomst, surfning eller användning av webbplatsen och/eller dess innehåll någon rättighet för användaren över särskiljande tecken som ingår däri.


Alla immateriella och industriella äganderättigheter över innehållet och/eller tjänsterna på webbplatsen är förbehållna och i synnerhet är det förbjudet att modifiera, kopiera, reproducera, offentligt kommunicera, transformera eller distribuera, på något sätt och i någon form, hela eller en del av innehållet som ingår på webbplatsen, för offentliga eller kommersiella ändamål, om du inte har föregående, uttryckliga och skriftliga tillstånd från leverantören eller, i förekommande fall, från ägaren av motsvarande rättigheter.


Likaså är det förbjudet att radera eller manipulera upphovsrättsindikationer eller andra krediter som identifierar innehavarna av rättigheterna till innehållet som användaren hittar på webbplatsen, såväl som tekniska skyddsanordningar, fingeravtryck eller någon skyddsmekanism eller information som ingår i innehållet som erbjuds på webbplatsen.


I händelse av att Användaren skickar information av något slag till leverantören genom någon av de kanaler som är aktiverade för detta ändamål, förklarar, garanterar och accepterar Användaren att han har rätt att göra det fritt, att nämnda information inte gör intrång i någon immateriell egendom rättigheter, industriella, kommersiella hemligheter eller andra rättigheter för tredje part, och att sådan information inte är konfidentiell eller skadlig för tredje part.


Användaren erkänner att han tar på sig ansvaret, lämnar leverantören ofarlig för all kommunikation som tillhandahålls personligen eller för hans räkning, att nå nämnda ansvar utan några begränsningar för noggrannheten, lagligheten, originaliteten och ägandet av detsamma.


Om användaren blir medveten om existensen av något innehåll som är olagligt, olagligt, strider mot lagen eller som kan innebära ett intrång i immateriella och/eller industriella äganderätter, måste de omedelbart meddela leverantören via e-postadressen info@ Grupodumon. com så att den kan fortsätta att vidta lämpliga åtgärder.


På liknande sätt, i händelse av att en användare eller en tredje part anser att något av innehållet på webbplatsen som ägs av leverantören kränker deras immateriella och/eller industriella äganderätt, såväl som andra rättigheter, måste de skicka ett meddelande till info@ Grupodumon.com med följande information:


Sökandens eller dennes juridiska ombuds identifieringsuppgifter och kontaktsätt.

Dokumentation som styrker din status som ägare av de påstås kränkta rättigheterna.

Detaljerad redogörelse för de rättigheter som påstås ha kränkts av leverantören, såväl som deras exakta plats på webbplatsen.

Uttryckligt uttalande från käranden att användningen av innehållet har gjorts utan samtycke från ägaren till de påstådda intrångade rättigheterna.

 1. Länkar

13.1. Länkar till andra webbsidor

I händelse av att länkar eller produkter som länkar till andra webbsidor via olika knappar, länkar, banners eller inbäddat innehåll visas på webbplatsen, informerar leverantören om att dessa direkt hanteras av tredje part, leverantören har varken människor eller tekniker att känna till i förväg eller kontrollera eller godkänna all information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra plattformar till vilka länkar kan upprättas från webbplatsen.


Följaktligen får leverantören inte ta på sig någon form av ansvar för någon aspekt relaterad till plattformen eller webbsidan till vilken en länk kan upprättas från webbplatsen, specifikt, som exempel och inte begränsande, för dess drift, åtkomst, data, information, filer, kvalitet och tillförlitlighet för dess produkter och tjänster, dess egna länkar eller något av dess innehåll i allmänhet.


I denna mening, om användarna har effektiv kunskap om att aktiviteterna som utförs via dessa tredje parts webbsidor är olagliga eller strider mot moral eller allmän ordning, måste de omedelbart meddela leverantören så att länken kan inaktiveras. om åtkomst till dem, en åtgärd som kommer att genomföras på kortast möjliga tid.


I vilket fall som helst kommer etableringen av någon typ av länk från webbplatsen till en annan extern webbsida inte att innebära att det finns någon typ av relation, samarbete eller beroende mellan leverantören och den person som är ansvarig för den externa webbsidan.


13.2. Länkar till GRUPO DUMON-kanalen på andra plattformar och sociala nätverk

Leverantören gör tillgängliga för Användare, genom olika verktyg och applikationer, länkmedel som tillåter Användare att komma åt de kanaler och sidor på Webbplatsen som leverantören underhåller på olika plattformar och sociala nätverk som ägs eller hanteras av tredje part (t.ex. Facebook, Twitter, Pinterest , Google+, etc.). Inkluderingen av dessa länkar på webbplatsen har det enda syftet att underlätta användarnas åtkomst till nämnda kanaler på de olika plattformarna och sociala nätverken.


Etableringen av dessa applikationer innebär inte att det finns någon relation mellan leverantören och ägaren, tillverkaren eller distributören av den länkade plattformen, och inte heller leverantörens godkännande och godkännande av dess innehåll eller tjänster, som är dess ägare, tillverkare eller distributör. den enda ansvarig för dem.


I inget fall delar leverantören med Facebook, Twitter eller något annat socialt nätverk som införlivas i framtiden någon typ av privat information om dess användare, vars enda syfte är det som fastställs i dessa användarvillkor, såväl som i integritetspolicyn . av webbplatsen. I denna mening kommer all information som Användaren själv vill tillhandahålla dessa plattformar att vara under hans eget ansvar, leverantören ingriper inte i nämnda process.


Aktiveringen och användningen av dessa applikationer kan innebära identifiering och autentisering av Användaren (inloggning/lösenord) på motsvarande plattformar, helt utanför Webbplatsen och utanför leverantörens kontroll. Genom att komma åt dessa externa nätverk går Användaren in i en miljö som inte kontrolleras av leverantören, så leverantören kommer inte att ta något ansvar för säkerhetskonfigurationen av nämnda miljöer.


Med tanke på att leverantören inte har någon kontroll över innehållet på nämnda kanaler, erkänner och accepterar användaren att leverantören inte tar något ansvar för innehållet eller för de tjänster som användaren kan komma åt på nämnda sidor, inte heller för något innehåll, produkter , tjänster, reklam eller annat material som är tillgängligt i dem.


Av denna anledning måste Användaren iaktta extrem försiktighet i utvärderingen och användningen av informationen och tjänsterna som finns i de länkade kanalerna, och med avseende på sin egen eller tredje parts information som de vill dela i nämnda kanaler.


13.3. Länkar på andra webbsidor till webbplatsen

Leverantören godkänner inte upprättandet av en länk till webbplatsen från de sidor som innehåller olagligt, olagligt, förnedrande, obscent material, information eller innehåll och, i allmänhet, som strider mot lagar, moral eller allmän ordning, eller sociala normer. .


Användare kan i vilket fall som helst skapa länkar på sina respektive webbsidor som leder till webbplatsen, så länge de uppfyller följande villkor: a) länken får inte återge innehållet på webbplatsen eller delar av den på något sätt; b) det är inte tillåtet att skapa en webbläsare eller en gränsmiljö på webbplatsens sektioner, inte heller kan webbplatsen ändras på något annat sätt; c) Det är inte tillåtet att göra falska, felaktiga eller felaktiga påståenden eller indikationer om webbplatsen och/eller, i synnerhet, deklarera eller antyda att leverantören har godkänt länken eller har övervakat eller på något sätt antagit innehållet eller tjänsterna. eller göras tillgänglig på webbsidan där nämnda länk är etablerad; d) webbsidan där länken till webbplatsen är etablerad kommer inte att innehålla olaglig information eller innehåll som strider mot moral och allmänt accepterade goda seder och allmän ordning, inte heller kommer den att innehålla innehåll som strider mot tredje parts rättigheter, inklusive de intellektuella och industriell äganderätt och/eller rätten till ära, till personlig integritet eller familjeskydd eller till sin egen bild eller någon annan rättighet, eller innehåll som strider mot reglerna för skydd av personuppgifter.


Leverantören har inte makt eller mänskliga eller tekniska medel att känna till, kontrollera eller godkänna all information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbsidor som har upprättat länkar till webbplatsen. Leverantören tar inte på sig någon form av ansvar för någon aspekt relaterad till webbsidan som upprättar den länken till webbplatsen, specifikt som exempel och inte begränsat till dess drift, åtkomst, data, information, filer, kvalitet och tillförlitlighet av dess produkter och tjänster, dess egna länkar och/eller något av dess innehåll i allmänhet.


 1. Ansvar och garantier

GRUPO DUMON är skyldig att säkerställa att innehållet, data eller information relaterad till produkterna som erbjuds på dess webbplats är tillförlitliga, sanningsenliga och exakta, och ansvarar för de priser och egenskaper som annonseras. Det kommer dock inte att hållas ansvarigt för någon information som har matats in, visat eller modifierats av andra tredje parter än GRUPO DUMON.


Fotografierna, texterna, grafiken, informationen eller återgivna egenskaper som illustrerar produkterna till försäljning är endast illustrativa och är inte avtalsenliga, så de kan variera. Vi ser dock alltid till att beskrivningen av produkterna är så korrekt som möjligt.


Trots det faktum att GRUPO DUMON kommer att göra sitt bästa för att upprätthålla integriteten, sanningshalten och noggrannheten hos webbplatsen och innehållet som finns där, garanterar och ansvarar GRUPO DUMON inte för: (i) kontinuiteten i innehållet i webbplatsen; (ii) frånvaron av fel i nämnda innehåll; (iii) frånvaron av virus och/eller andra skadliga komponenter på webbplatsen eller på servern som tillhandahåller den; (iv) Webbplatsens osårbarhet eller omöjligheten att bryta mot de säkerhetsåtgärder som antagits på den; (v) bristen på användbarhet eller prestanda för innehållet på webbplatsen; och (vi) de skador som orsakats, till honom själv eller till en tredje part, av någon person som bryter mot de villkor, regler och instruktioner som leverantören upprättar på webbplatsen eller genom brott mot webbplatsens säkerhetssystem.


Trots detta förklarar GRUPO DUMON att de har vidtagit alla nödvändiga åtgärder, inom sina möjligheter och den senaste tekniken, för att garantera webbplatsens funktion och minimera systemfel, både ur teknisk och teknisk synvinkel. publiceras på webbplatsen.


GRUPO DUMON garanterar inte lagligheten, tillförlitligheten och användbarheten av innehållet som tillhandahålls av tredje part via webbplatsen. Om användaren blir medveten om att det finns något innehåll som är olagligt, olagligt, strider mot lagen eller som kan innebära ett intrång i tredje parts rättigheter, måste de omedelbart meddela leverantören så att den kan fortsätta att vidta lämpliga åtgärder .


GRUPO DUMON kommer inte att ansvara för sanningshalten, integriteten eller uppdateringen av informationen som publiceras på webbplatsen från andra källor än densamma, och inte heller för den som finns på andra plattformar som är länkade från webbplatsen. Leverantören kommer inte att ta ansvar för hypotetiska skador som kan uppstå från användningen av ovan nämnda information.


I vilket fall som helst förbehåller sig GRUPO DUMON rätten att tillfälligt eller permanent avbryta, modifiera, begränsa eller avbryta åtkomst, surfning, användning, hosting och/eller nedladdning av innehållet och/eller användning av webbplatsens tjänster, med eller utan föregående meddelande, till Användare som bryter mot någon av bestämmelserna som beskrivs i dessa Allmänna Villkor, utan möjlighet för Användaren att kräva någon ersättning för denna orsak.


Parterna kommer att vara ansvariga för de överträdelser som de kan ha ådragit sig personligen, vilket gör motparten oskadlig mot alla fel, fel eller försummelser som inte kan hänföras till den och alla skador som uppstår till följd av nämnda överträdelser eller fel som kan hänföras till den andra avtalsparten.


GRUPO DUMON kommer inte att hållas ansvarigt i händelse av otillgänglighet av produkten eller omöjlighet att leverera när detta beror på force majeure, stöld eller förlust, eller fel i beställningen eller data som tillhandahålls av Användaren. I sådana fall kan GRUPO DUMON dock kontakta Användaren för att försöka hitta den bästa lösningen för ärendet.
 1. Ändringar av villkoren

GRUPO DUMON förbehåller sig rätten att utföra ändringar eller uppdateringar av dessa villkor, om vilka användaren kommer att informeras i förväg för godkännande eller avslag om de är väsentliga.


Det kommer att anses att användaren uttryckligen har accepterat nämnda ändringar eller uppdateringar i följande fall: vid tidpunkten för ett nytt köp måste de uttryckligen acceptera de nya villkoren.


 1. webbplatsavstängning

GRUPO DUMON förbehåller sig rätten att avbryta, modifiera, begränsa eller avbryta, antingen tillfälligt eller permanent, åtkomst, bläddring, användning, värd för eller nedladdning av innehållet eller användning av webbplatstjänster, med eller utan föregående meddelande, till användare. som strider mot någon av bestämmelserna i dessa Användarvillkor, utan möjlighet för Användaren att kräva någon ersättning för denna orsak.


 1. aviseringar

All kommunikation mellan GRUPO DUMON och användaren angående kontraktering av beställningar via webbplatsen kommer att göras skriftligen och i enlighet med de kommunikationsrutiner som fastställs i dessa villkor för varje särskilt fall.


 1. Språk

GRUPO DUMON kan översätta dessa villkor, dess integritetspolicy eller någon annan operativ regel, policy eller procedur som kan publiceras på webbplatsen. Den spanska versionen kommer att vara den som råder i händelse av konflikt.


 1. Leverantörspolicy

Som ett prestigefyllt och pålitligt företag, engagerat i målet att tillhandahålla högkvalitativa produkter till sina kunder, erkänner GRUPO DUMON sin skyldighet att säkerställa att leverantörer agerar etiskt. Vi förväntar oss att våra leverantörer konsekvent tillhandahåller en miljö som skyddar anställdas hälsa och säkerhet, såväl som deras grundläggande mänskliga rättigheter. Alla leverantörer ska följa sina nationella arbetslagar och regler, särskilt med avseende på följande:


Lägsta ålder för att arbeta.

Fritt vald anställning.

Hälsa och säkerhet.

Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.

Frånvaro av diskriminering.

Frånvaro av hård eller omänsklig behandling.

Arbetstimmar.

Lön.

Arbetsvillkor.

GRUPO DUMON kommer aldrig medvetet att skaffa förnödenheter från länder som inte följer de ovannämnda principerna. Vi förväntar oss också att våra leverantörer tillämpar dessa principer i sina kontakter med sina egna leverantörer. På grund av den ibland komplexa karaktären hos våra leverantörers försörjningskedja är det inte alltid möjligt att övervaka och kontrollera villkoren för varje individ som är involverad i produktionen av våra produkter. Men när GRUPO DUMON fortsätter att växa, inser man vikten av att ta initiativ och göra allt för att försvara rättigheterna för de personer som är involverade i tillverkningen av dess produkter.


 1. Sekretess och dataskydd

I enlighet med bestämmelserna i organisk lag 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, kommer alla personuppgifter som tillhandahålls under användningen av webbplatsen att behandlas i enlighet med bestämmelserna i integritetspolicyn att alla användare uttryckligen måste acceptera för att kunna använda och registrera sig i systemet.


 1. Allmänt

Rubrikerna till de olika klausulerna är endast avsedda för information och kommer inte att påverka, kvalificera eller utöka tolkningen av dessa användarvillkor. Likaså kan leverantören ändra de villkor som anges här, helt eller delvis, genom att publicera ändringar i desamma. sätt på vilket dessa användarvillkor visas eller genom någon typ av kommunikation riktad till användare.


Den tillfälliga giltigheten av dessa Användarvillkor sammanfaller därför med tidpunkten för deras exponering, tills de ändras helt eller delvis, då de ändrade Användarvillkoren blir giltiga.


Oavsett bestämmelserna i de särskilda villkor som kan komma att fastställas kan leverantören när som helst och utan föregående meddelande avsluta, avbryta eller avbryta åtkomsten till innehållet på webbplatsen, utan möjlighet från användarens sida att kräva någon ersättning. Efter en sådan uppsägning kommer förbuden mot användning av innehållet som anges ovan i dessa användarvillkor att förbli i kraft.


På samma sätt, om Användaren inte följer dessa Användarvillkor, kan leverantören stänga av eller säga upp sin profil automatiskt och utan föregående meddelande, och i inget fall skulle en sådan avstängning eller uppsägning ge Användaren rätt till någon ersättning. För dessa ändamål informerar leverantören om att den kan informera och samarbeta i tid med de behöriga polis- och rättsliga myndigheterna om den upptäcker någon överträdelse av gällande lagstiftning eller om den misstänker att ett brott har begåtts.


Kontraktet för en produkt och/eller betaltjänst som erbjuds av leverantören kommer att regleras av de allmänna och/eller särskilda villkoren för varje specifik tjänst som tillhandahålls för detta ändamål.


I händelse av en diskrepans mellan bestämmelserna i dessa användarvillkor och de särskilda villkoren för varje specifik tjänst på webbplatsen, ska bestämmelserna i den senare ha företräde.


I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor förklaras ogiltig eller otillämplig, helt eller delvis, av någon domstol, domstol eller behörigt administrativt organ, kommer sådan ogiltighet eller icke-tillämpning inte att påverka de återstående bestämmelserna i dessa villkor. Använda sig av.


Att leverantören inte utövar eller utövar någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor kommer inte att utgöra ett avstående från detsamma, såvida inte erkännande och skriftligt samtycke från dig.


 1. Delvis ogiltighet

Alla klausuler eller ytterligheter i detta kontrakt måste tolkas oberoende och autonomt, resten av bestämmelserna påverkas inte i händelse av att en av dem har förklarats ogiltig genom ett domstolsbeslut eller ett fast skiljeförfarande. Klausulen eller klausulerna som påverkas kommer att ersättas av en annan eller andra som bevarar de effekter som eftersträvas av Användarvillkoren för Plattformen.


 1. Tillämplig lagstiftning och behörig jurisdiktion

Förutsatt att de gällande bestämmelserna för detta ändamål ger möjlighet för parterna att underkasta sig en specifik jurisdiktion, för alla tvister som uppstår från eller relaterade till denna webbplats, kommer den spanska lagstiftningen som gäller vid tidpunkten för tvisten att gälla, och vi kommer att underkasta sig domstolarna och domstolarna i Elche, såväl som, i förekommande fall, de konsumentskiljedomstolar eller liknande som vi är anslutna till vid tidpunkten för tvisten. Trots det föregående, i enlighet med kungligt lagdekret 1/2007, av den 16 november, som godkänner den konsoliderade texten till den allmänna lagen för konsumenternas och användarnas försvar, kommer vi i händelse av tvist att överlämna dem till domicilens domstolar och domstolar. av konsumenten och användaren.


 1. Tvistlösning

Enligt vad som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om lösning av onlinetvister i konsumentfrågor, i händelse av kontroverser, om du så önskar, Du kan gå till "Kommissionens plattform för tvistlösning" för att försöka lösa eventuella tvister som uppstår från tillhandahållandet av tjänster av GRUPO DUMON utanför domstol.


Genom följande länk kan du skicka ditt anspråk till ett tvistorgan som auktoriserats av kommissionen, via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


För att göra anspråk på användningen av våra tjänster kan du skicka med post till den elektroniska eller fysiska adress som anges i avsnitt 1, motsvarande "Identifiering av ägaren och allmän information", och förbinda oss att överhuvudtaget söka en vänskaplig lösning på konflikten gånger.