Integritetspolicy

POLICY


1.- Vilka är vi?

Denna webbplats ägs av GRUPO DUMON, SL (hädanefter "GRUPO DUMON"), registrerad i enlighet med spansk lag, tillhandahållen av NIF 75169111M, och med registrerat kontor på C. del Mediterraneo, 5, bajo, 18190 Cenes de la Vega, Granada, Spanien.


2.- Information och samtycke

Genom att acceptera denna integritetspolicy informeras användaren (hädanefter "Användaren" eller "Användarna") och ger sitt fria, informerade, specifika och otvetydiga samtycke så att de personuppgifter de tillhandahåller via webbsidan som finns på URL:en https: //www.grupodumon.com/ (hädanefter "Webbplatsen") bearbetas av GRUPO DUMON, såväl som data som härrör från dess navigering och all annan data som kan tillhandahållas i framtiden.


Användaren måste noggrant läsa denna integritetspolicy, som har skrivits på ett tydligt och enkelt sätt, för att underlätta förståelsen, och användaren kan fritt och frivilligt avgöra om han vill lämna sina personuppgifter till GRUPO DUMON.


3.- Skyldighet att tillhandahålla uppgifterna

De uppgifter som efterfrågas i formerna på webbplatsen är i allmänhet obligatoriska (om inte annat anges i det obligatoriska fältet) för att uppfylla de syften för vilka de samlas in.


Därför, om de inte tillhandahålls eller inte tillhandahålls korrekt, kan de inte behandlas, utan att det påverkar det faktum att du fritt kan se innehållet på webbplatsen.


4.- I vilket syfte kommer GRUPO DUMON att behandla användarens data?

De personuppgifter som tillhandahålls via webbplatsen kommer att behandlas av GRUPO DUMON i enlighet med följande syften:


4.1. Uppgifter som tillhandahålls för att formalisera ett köp:


Hantera, bearbeta, skicka och spåra gjorda köp.

Kontakta Användaren för att slutföra beställningen om de har sparat sin kundvagn eller har sparat produkter i sin varukorg utan att slutföra betalningsprocessen.

Genomför kvalitets- och nöjdhetsundersökningar.

Skicka personlig kommersiell kommunikation till användaren om GRUPO DUMONs produkter och tjänster, på elektroniska och/eller konventionella sätt, såvida inte användaren motsätter sig genom att markera rutan som tillhandahålls för detta ändamål på webbplatsen.

Förbered en kommersiell profil med hjälp av tredjepartskällor för att erbjuda användaren produkter och tjänster i enlighet med deras intressen, om användaren godkänner det genom att markera rutan för detta ändamål.

Genomför analyser av användningen av webbplatsen och kontrollera användarens preferenser och beteende för att förbättra kommunikationen med webbplatsens användare.


4.2. Data som tillhandahålls via produktformulär som inte finns i lager:


Informera användarna om tillgängligheten för produkter de var intresserade av och som var slut i lager.

Skicka kommersiell kommunikation till Användaren på elektroniska och/eller konventionella sätt, om GRUPO DUMONs produkter och tjänster, om Användaren ger sitt samtycke till det genom att markera motsvarande ruta.

Förbered en kommersiell profil med hjälp av tredjepartskällor för att erbjuda användaren produkter och tjänster i enlighet med deras intressen, om användaren godkänner det genom att markera rutan för detta ändamål.

Genomför analyser av användningen av webbplatsen och kontrollera användarens preferenser och beteende för att förbättra kommunikationen med webbplatsens användare.


4.3. Uppgifter som tillhandahålls via kontaktformulär:


Hantera, bearbeta och svara på förfrågningar, förfrågningar, incidenter eller frågor från Användaren.

Skicka kommersiell kommunikation till Användaren på elektroniska och/eller konventionella sätt, om GRUPO DUMONs produkter och tjänster, om Användaren ger sitt samtycke till det genom att markera motsvarande ruta.

Förbered en kommersiell profil med hjälp av tredjepartskällor för att erbjuda användaren produkter och tjänster i enlighet med deras intressen, om användaren godkänner det genom att markera rutan för detta ändamål.

Genomför analyser av användningen av webbplatsen och kontrollera användarens preferenser och beteende för att förbättra kommunikationen med webbplatsens användare.


4.4. Data som tillhandahålls genom samarbetsformulär:


Hantera relationen med medarbetare eller influencers.

Skicka kommersiell kommunikation till Användaren på elektroniska och/eller konventionella sätt, om GRUPO DUMONs produkter och tjänster, om Användaren ger sitt samtycke till det genom att markera motsvarande ruta.

Förbered en kommersiell profil med hjälp av tredjepartskällor för att erbjuda användaren produkter och tjänster i enlighet med deras intressen, om användaren godkänner det genom att markera rutan för detta ändamål.

Genomför analyser av användningen av webbplatsen och kontrollera användarens preferenser och beteende för att förbättra kommunikationen med webbplatsens användare.


4.5. Uppgifter som tillhandahålls för att skicka nyhetsbrevet:


Hantera prenumerationen och/eller uppsägningen av nyhetsbrevet.

Skicka kommersiell kommunikation till Användaren på elektroniska och/eller konventionella sätt, om GRUPO DUMONs produkter och tjänster, om Användaren ger sitt samtycke till det genom att markera motsvarande ruta.

Förbered en kommersiell profil med hjälp av tredjepartskällor för att erbjuda användaren produkter och tjänster i enlighet med deras intressen, om användaren godkänner det genom att markera rutan för detta ändamål.

Genomför analyser av användningen av webbplatsen och kontrollera användarens preferenser och beteende för att förbättra kommunikationen med webbplatsens användare.


4.6. Uppgifter som tillhandahålls för att få rabatter eller för att delta i kampanjer:


Hantera och genomföra marknadsföringen, samt hantera dess utveckling.

Skicka kommersiell kommunikation till Användaren på elektroniska och/eller konventionella sätt, om GRUPO DUMONs produkter och tjänster, om Användaren ger sitt samtycke till det genom att markera motsvarande ruta.

Förbered en kommersiell profil med hjälp av tredjepartskällor för att erbjuda användaren produkter och tjänster i enlighet med deras intressen, om användaren godkänner det genom att markera rutan för detta ändamål.

Genomför analyser av användningen av webbplatsen och kontrollera användarens preferenser och beteende för att förbättra kommunikationen med webbplatsens användare.


4.7. Data som tillhandahålls via ONLINE Chatten::


Hantera, bearbeta och svara på förfrågningar, förfrågningar, incidenter eller frågor från Användaren.

5.- Vilken användardata kommer GRUPO DUMON att behandla?

DUMON GROUP kommer att behandla följande kategorier av användardata:


5.1. Så här formaliserar du ett köp:


Identifikationsuppgifter: namn, efternamn och ID.

Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och postadress.

Transaktionsdata för varor och tjänster i GRUPO DUMON: produkter och tjänster som förvärvats eller som användaren visar intresse för.

Ekonomiska och finansiella uppgifter: bankkort.

Navigationsdata.

5.2. Data som tillhandahålls via produktformulär som inte finns i lager:


Identifieringsuppgifter: namn och efternamn.

Kontaktuppgifter: e-postadress.

Transaktionsdata för varor och tjänster i GRUPO DUMON: produkter och tjänster som Användaren visar intresse för.

Navigationsdata.

5.3. Uppgifter som tillhandahålls via kontaktformulär:


Identifieringsuppgifter: namn och efternamn.

Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och postadress.

Övriga uppgifter: uppgifter som tillhandahålls av användarna själva i de öppna fälten i formulären som tillhandahålls på webbplatsen.

Navigationsdata.

5.4. Data som tillhandahålls genom samarbetsformulär:


Identifieringsuppgifter: namn och efternamn.

Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och postadress.

Navigationsdata.

5.5. Uppgifter som tillhandahålls för att skicka nyhetsbrevet:


Identifieringsuppgifter: namn och efternamn.

Kontaktuppgifter: e-postadress.

Navigationsdata.

5.6. Uppgifter som tillhandahålls för att få rabatter eller för att delta i kampanjer:


Identifieringsuppgifter: namn och efternamn.

Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och postadress.

Transaktionsdata för varor och tjänster i GRUPO DUMON: produkter och tjänster som förvärvats eller som användaren visar intresse för.

Navigationsdata.

5.7. Data som tillhandahålls via ONLINE-chatten:


Identifieringsuppgifter: namn och efternamn.

Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och postadress.

Transaktionsdata för varor och tjänster i GRUPO DUMON: produkter och tjänster som förvärvats eller som användaren visar intresse för.

Övrig data som tillhandahålls av användaren via ONLINE-chatten.

Navigationsdata.

I händelse av att Användaren tillhandahåller data från tredje part, förklarar han/hon ha sitt samtycke och åtar sig att överföra informationen i Integritetspolicyn, vilket befriar GRUPO DUMON från allt ansvar i detta avseende. GRUPO DUMON kan dock utföra periodiska verifikationer för att verifiera detta faktum, genom att vidta motsvarande due diligence-åtgärder, i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.


6.- Vad är legitimiteten för behandlingen av Användarens data av GRUPO DUMON?

Legitimiteten för behandlingen av dina personuppgifter kommer att vara följande:


6.1. Uppgifter som tillhandahålls för att formalisera ett köp:


Utförande av kontraktet, att hantera, bearbeta, skicka, följa upp gjorda köp och kontakta Användaren för att slutföra beställningen om de har sparat sin kundvagn eller har sparat produkter i sin kundvagn utan att slutföra betalningsprocessen.

Berättigat intresse, att utföra kvalitets- och nöjdhetsundersökningar och att skicka personlig kommersiell kommunikation, på elektroniska och/eller konventionella sätt, om GRUPO DUMONs produkter och tjänster.

Samtycke, för sändning av kommersiell kommunikation på elektroniska och konventionella sätt, om produkter och tjänster från tredje part, oavsett om det kommer från företag i GRUPO DUMON, SL, företagsgrupp som DUMON tillhör eller från andra samarbetande företag.

Samtycke, att utveckla en kommersiell profil, med hjälp av tredjepartskällor för att erbjuda användaren produkter och tjänster enligt deras intressen.

6.2. Data som tillhandahålls via produktformulär som inte finns i lager:


Samtycke, för att informera användare om tillgängligheten för produkter som de var intresserade av och som var slut i lager.

Samtycke, för sändning av kommersiell kommunikation på elektroniska och konventionella sätt, om produkter och tjänster från GRUPO DUMON och tredje parter, oavsett om det kommer från företag i GRUPO DUMON, SL, företagsgrupp som DUMON tillhör eller andra samarbetande företag.

Samtycke, att utveckla en kommersiell profil, med hjälp av tredjepartskällor för att erbjuda användaren produkter och tjänster enligt deras intressen.

6.3. Uppgifter som tillhandahålls via kontaktformulär:


Samtycke, att hantera, bearbeta och svara på förfrågningar, förfrågningar, incidenter eller frågor från Användaren.

Samtycke, för sändning av kommersiell kommunikation på elektroniska och konventionella sätt, om produkter och tjänster från GRUPO DUMON och tredje parter, oavsett om det kommer från företag i GRUPO DUMON, SL, företagsgrupp som DUMON tillhör eller andra samarbetande företag.

Samtycke, att utveckla en kommersiell profil, med hjälp av tredjepartskällor för att erbjuda användaren produkter och tjänster enligt deras intressen.

6.4. Data som tillhandahålls via ONLINE-chatten:


Samtycke, att hantera, bearbeta och svara på förfrågningar, förfrågningar, incidenter eller frågor från Användaren.

6.6. Uppgifter som tillhandahålls för att få rabatter eller för att delta i kampanjer:


Samtycke, för att hantera kampanjen och göra rabatten eller kampanjen effektiv.

Samtycke, för sändning av kommersiell kommunikation på elektroniska och konventionella sätt, om produkter och tjänster från DUMON och tredje parter, oavsett om det kommer från företag i GRUPO DUMON, SL, grupp av företag som DUMON tillhör eller andra samarbetande företag.

Samtycke, att utveckla en kommersiell profil, med hjälp av tredjepartskällor för att erbjuda användaren produkter och tjänster enligt deras intressen.

Samtycken som erhålls för ovannämnda syften är oberoende, så Användaren kan återkalla endast ett av dem, utan att påverka de andra.


För att återkalla detta samtycke kan Användaren kontakta GRUPO DUMON via info@grupodumon.com.


7.- Med vilka mottagare kommer Användarens data att delas?

Användarens data kan kommuniceras till:


De offentliga förvaltningarna i de fall som föreskrivs i lag.

GRUPO DUMON, SL, moderbolag, baserat på det legitima intresse som följer av dataskyddsbestämmelserna, för administrativa förvaltningsändamål för affärsgruppen.

De företag som tillhör GRUPO DUMON, SL (definierat ovan) för att skicka användaren personlig kommersiell kommunikation, på elektroniska och konventionella sätt, om användaren godkänner det genom att kryssa i motsvarande ruta.

Företag relaterade till marknadsföringssektorn eller tillhörande Adigital, telekommunikation, finans, fritid, masskonsumtion, bilindustri, energi och vatten, icke-statliga organisationer, smycken och ädelstenar, för att skicka användaren kommersiell kommunikation, på elektroniska och konventionella sätt, relaterade till ovannämnda sektorer, förutsatt att Användaren godkänner det genom att markera motsvarande ruta.

8.- Internationella dataöverföringar

Användaren informeras om att GRUPO DUMON har kontrakterat tjänster från Shopify, Google, Microsoft, Dropbox, Mailchimp, Atlassian, Amazon Web Services och Slack, vars servrar är värd i USA, vilket innebär en internationell överföring av data. Internationella dataöverföringar regleras dock eftersom de nämnda enheterna följer Privacy Shield Protocol.


9.- Bevarande av data

Användarens data kommer att sparas under följande perioder:


9.1. Uppgifter som tillhandahålls för att formalisera ett köp:


Uppgifterna som tillhandahålls för att hantera, bearbeta, skicka och övervaka gjorda köp kommer att bevaras under avtalsförhållandet och, när det väl har upphört, under preskriptionstiden för de rättsliga åtgärder som kan följa av det.

Uppgifterna som används för att kontakta Användaren för att slutföra beställningen om de har sparat sin kundvagn eller har sparat produkter i sin kundvagn utan att slutföra betalningsprocessen kommer att sparas i 180 dagar.

Uppgifterna om nöjdhets- och kvalitetsundersökningar kommer att sparas i fem (5) år.

9.2. Data som tillhandahålls genom former av produkter som inte finns i lager kommer att behandlas tills meddelandet skickas till Användaren, vilket indikerar att produkten finns i lager och, om den inte finns i lager, i sex (6) månader.


9.3 Uppgifter som tillhandahålls via kontaktformulär kommer att bevaras under den period som är nödvändig för att behandla och svara på din begäran och, när den väl har upphört, under preskriptionstiden för rättsliga åtgärder som härrör från ovannämnda begäran.


9.4 Uppgifter som tillhandahålls genom samarbetsformulär kommer att bevaras under avtalsförhållandet och, när det väl har upphört, under preskriptionstiden för de rättsliga åtgärder som kan uppstå av det.


9.5 Uppgifter som lämnats för att skicka nyhetsbrevet kommer att sparas så länge som Användaren inte återkallar samtycke som givits för detta ändamål.


9.6 Uppgifter som tillhandahålls för att erhålla rabatter eller för att delta i kampanjer kommer att sparas till kampanjens slut och, när den väl har avslutats, under preskriptionstiden för de rättsliga åtgärder som kan härledas till det.


9.7. Data som används för att skicka kommersiell kommunikation kommer att behandlas tills Användaren motsätter sig eller återkallar sitt samtycke. Data som används för att utföra profilering, med hjälp av tredjepartskällor, kommer inte i något fall att avse en period på mer än tre (3) år.


9.8. Data som tillhandahålls via ONLINE-chatten kommer att bevaras under den period som är nödvändig för att behandla och svara på din begäran och, när den väl är klar, under preskriptionstiden för rättsliga åtgärder som uppstår från ovannämnda begäran.


10.- Kommersiell och PR-kommunikation

Ett av syftena som GRUPO DUMON behandlar de personuppgifter som användarna tillhandahåller är att skicka dem kommersiell kommunikation med information om produkter, tjänster, kampanjer, erbjudanden, evenemang eller relevanta nyheter för användarna.


I händelse av att Användaren vill sluta ta emot kommersiell eller marknadsföringskommunikation från GRUPO DUMON, kan de begära att avregistrera sig från tjänsten genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: info@GRUPODUMON.com.


11.- Användarens ansvar

Användaren:


Garanterar att de är över sexton (16) år gamla och att uppgifterna från GRUPO DUMON är sanna, exakta, fullständiga och uppdaterade. För dessa ändamål är användaren ansvarig för sanningshalten i all information som kommuniceras och kommer att hålla den information som tillhandahålls bekvämt uppdaterad, på ett sådant sätt att den svarar mot deras verkliga situation.

Garanterar att du har informerat de tredje parter som du tillhandahåller dina uppgifter om, om du gör det, om aspekterna i detta dokument. Likaså garanterar den att den har erhållit ditt tillstånd att tillhandahålla dina uppgifter till GRUPO DUMON för de angivna ändamålen.

Du kommer att vara ansvarig för all falsk eller felaktig information du tillhandahåller via webbplatsen och för alla direkta eller indirekta skador som orsakas GRUPO DUMON eller tredje part.

12.- Utövande av rättigheter

Användaren kan när som helst skicka ett brev till GRUPO DUMON, till den adress som anges i rubriken till denna policy, eller genom ett e-postmeddelande till adressen info@grupodumon.com, bifoga en fotokopia av sin identitetshandling. kostnadsfritt för:


Återkalla beviljade samtycken.

Få bekräftelse på huruvida GRUPO DUMON behandlar personuppgifter som rör användaren eller inte.

Acceder a sus datas personals.

Rätta till felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Begär radering av dina uppgifter när, bland annat, uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

Skaffa från GRUPO DUMON begränsningen av databehandling när något av villkoren som anges i dataskyddsbestämmelserna är uppfyllda.

Begär portabilitet av data som tillhandahålls av Användaren i de fall som föreskrivs i bestämmelserna.

Kontakta DPO för GRUPO DUMON via följande adress: marketing@grupodumon.com.

Lämna in ett krav angående skyddet av dina personuppgifter till den spanska byrån för dataskydd på adressen C/ Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, när den berörda parten anser att GRUPO DUMON har brutit mot de rättigheter som erkänns av tillämpliga bestämmelser om dataskydd.

13.- Säkerhetsåtgärder

GRUPO DUMON kommer alltid att behandla användarens uppgifter på ett absolut konfidentiellt sätt och med den obligatoriska tystnadsplikten med avseende på dem, i enlighet med bestämmelserna i tillämpliga bestämmelser, och för detta ändamål anta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar säkerheten för dina uppgifter och förhindra ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, med hänsyn tagen till teknikens tillstånd, arten av lagrad data och de risker som de utsätts för.


14.- Ändringar

GRUPO DUMON förbehåller sig rätten att granska sin integritetspolicy när som helst den anser lämplig, i vilket fall den kommer att meddelas användarna. Av denna anledning ber vi dig att regelbundet kontrollera denna sekretesspolicy för att läsa den senaste versionen av GRUPO DUMONs integritetspolicy.


15.- Acceptación y Consentimiento

Användaren förklarar sig ha informerats om villkoren för skydd av personuppgifter, acceptera och samtycka till den automatiska behandlingen av dem av GRUPO DUMON, på det sätt och för de syften som anges i denna integritetspolicy.